Telefon: +386 31 866 853

Na voljo vsak dan med 8:00-16:00

Stegne 23a

1000 Ljubljana

Telefon: +386 31 866 853

Na voljo vsak dan med 8:00-16:00

Telefon: 01 500 32 47

Na voljo vsak dan med 8:00-16:00

Stegne 23a

1000 Ljubljana

INDIJA

Indija je druga najbolj naseljena država na svetu z več kot 1,4 milijarde prebivalcev. Po geografski površini je na sedmem, po številu prebivalstva pa na prvem mestu med državami in tako demokracija z največ prebivalci na svetu. Kot hitro razvijajoča se gospodarska sila ima velik delež delovne sile, ki je pripravljen iskati priložnosti v tujini, vključno s Slovenijo. Indijski delavci so znani po svoji delavnosti, prilagodljivosti in strokovnem znanju v različnih panogah, predvsem v IT tehnologiji. Zaradi večjezične narave države imajo indijski delavci pogosto dobro razvite jezikovne spretnosti, kar omogoča enostavno komunikacijo v mednarodnem okolju. Poleg angleščine, indijski delavci pogosto obvladajo še enega ali več lokalnih jezikov.

Indija je znana po svoji verski raznolikosti, kjer hinduizem prevladuje kot glavna vera, saj ga prakticira več kot 80% prebivalcev. Poleg hinduizma so pomembne tudi druge vere, kot so islam, krščanstvo, sikhizem, budizem in džainizem. Ta verska mešanica bogati indijsko kulturo in vpliva na različne vidike družbenega in kulturnega življenja.

Proces zaposlovanja in urejanje vizumov za indijske delavce običajno traja od 4 do 5 mesecev. To vključuje izbiro kandidatov, preverjanje dokumentacije, pridobivanje delovnih dovoljenj in organizacijo potovanja.

Indijski delavci predstavljajo pomemben delež tujcev, ki so zaposleni v Sloveniji. Zaradi svoje delovne etike in strokovnega znanja so iskani v sektorjih, kot so informacijska tehnologija, zdravstvo, inženiring in gostinstvo.

KONTAKT

Scroll to Top